Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Loại hình:Kinh Doanh Dịch Vụ
SP/ DV chính:
Bảo Vệ - Công Ty Bảo Vệ
Năm thành lập:
2012
Số nhân viên:
Từ 501 - 1000 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Miền Bắc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Nguyễn Hoàng Hải
Tel: 0968 099 069
Dịch vụ an ninh

dịch vụ đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp

thông tin liên hệ
Nguyễn Khắc Trường
Giám Đốc - 0904 454 399

Nguyễn Hoàng Hải
P. Giám Đốc - 0968 099 069

Nguyễn Tùng
Tuyển Dụng - 0943 988 623

DỊCH VỤ AN NINH

Bảo vệ an ninh cá nhân
Bảo vệ an ninh cá nhân
Bảo vệ áp tải tiền
Bảo vệ áp tải tiền
Dịch vụ bảo vệ sự kiện
Dịch vụ bảo vệ sự kiện
Bảo vệ yếu nhân
Bảo vệ yếu nhân
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Bảo vệ áp tải tiền
Bảo vệ áp tải tiền
Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ mục tiêu cố định
Dịch vụ bảo vệ sự kiện
Dịch vụ bảo vệ sự kiện
Dịch vụ bảo vệ sự kiện
Dịch vụ bảo vệ sự kiện
Bảo vệ công ty
Bảo vệ công ty
Bảo vệ công ty
Bảo vệ công ty
Bảo vệ công ty
Bảo vệ công ty

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN

Thiết bị chống trộm
Thiết bị chống trộm
Thiết bị chống trộm
Thiết bị chống trộm
Thiết bị phòng cháy nổ
Thiết bị phòng cháy nổ
Dịch vụ đào tạo bảo vệ
Dịch vụ đào tạo bảo vệ